Về việc tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19

Thứ hai - 04/05/2020 21:29 145 0

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:       /SGDĐT-CTrTT
V/v tổ chức dạy - học sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19


                                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                   Đà Nẵng, ngày       tháng 4 năm 2020


     Kính gửi:   - Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở;  - Các trường đại học ngoài công lập.
 
Thực hiện Công văn số 2655/UBND-VHXH ngày 22/4/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học thực hiện những nội dung sau:  I. VỀ THỜI GIAN HỌC SINH, HỌC VIÊN, SINH VIÊN ĐI HỌC LẠI 1. Học sinh, học viên các trường, trung tâm; học viên các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… đi học lại từ ngày 04/5/2020; trẻ mầm non đi học lại từ ngày 11/5/2020. Hoàn thành Chương trình năm học 2019-2020 trước ngày 15/7/2020. 2. Các trường đại học ngoài công lập thực hiện theo chỉ đạo của Bộ chủ quản. II. TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 1. Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo về phòng, chống dịch COVID-19.  2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, nhân viên (sau đây gọi tắt là “người dạy”), học sinh, học viên, sinh viên (sau đây gọi tắt là “người học”) trong phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần nghiêm túc, không chủ quan, không buông lỏng các chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ, UBND thành phố và các cơ quan chức năng liên quan.  3. Trước khi người học đi học lại, các trường, trung tâm, các cơ sở giáo dục mầm non, các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, dạy thêm - học thêm… (sau đây gọi tắt là “trường”): a) Hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh trường, lớp, sát khuẩn bề mặt (nền nhà, bàn học, bảng đen…), vệ sinh, sát khuẩn đồ dùng nhà bếp, nhà vệ sinh, đồ dùng cá nhân, đồ dùng dạy học… trước ngày 03/5/2020 (trước ngày 10/5/2020 đối với các cơ sở giáo dục mầm non).
2
 a) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường như: nước uống, thiết bị đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng… theo quy định; các phương án bảo đảm sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
b) Tập huấn và giao nhiệm vụ cho người dạy quy trình phòng, chống dịch để thực hiện và hướng dẫn người học thực hiện khi trở lại trường học. Thủ trưởng các đơn vị, trường học chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, chỉ đạo người dạy tổ chức hướng dẫn người học các kỹ năng phòng chống dịch theo khuyến cáo vào tiết học đầu tiên của ngày 04/5/2020 (ngày 11/5/2020 đối với các cơ sở giáo dục mầm non). 
 Khi người học đi học lại
 Trước khi người học đến trường - Người dạy và người học không đến trường khi đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế. - Người dạy và người học được đo thân nhiệt trước khi đến trường; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải nghỉ ở nhà, thông tin ngay cho nhà trường, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. - Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang trên đường đến trường. - Đối với các trường có phương tiện đưa đón người học, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch đối với phương tiện vận tải theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải thành phố. b) Khi người học đến trường - Khuyến cáo phụ huynh, người không có nhiệm vụ không vào trong trường (có thông báo nội dung này trước cổng trường). Nhà trường bố trí người đón, giao nhận trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại cổng trường. Thực hiện việc đo thân nhiệt cho người dạy và người học. - Hướng dẫn, nhắc nhở người học đeo khẩu trang đúng cách; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; không dùng chung các đồ dùng cá nhân; bỏ rác đúng nơi quy định; kịp thời báo cáo lãnh đạo nhà trường nếu phát hiện người dạy, người học có biểu hiện không bình thường về sức khỏe để có biện pháp xử lý. - Nhắc nhở người học không tụ tập đông người trong lúc chuyển tiết, ra chơi. - Tổ chức lau khử khuẩn, vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc, khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, cầu thang, phương tiện đưa đón (nếu có) theo quy định. - Các nội dung sinh hoạt dưới cờ được tổ chức theo đơn vị lớp do giáo viên chủ nhiệm, ban cán sự lớp, ban chỉ huy chi đội, ban chấp hành chi đoàn điều hành. c) Kết thúc mỗi buổi học - Nhà trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo quy định; kiểm tra, rà soát và bổ sung kịp thời nước sát khuẩn hoặc xà phòng và các vật dụng cần thiết khác để chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.

3  Nhắc nhở người học thực hiện đúng việc giãn cách khi ra về, đeo khẩu trang trên đường về nhà. 4. Về xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học (Phụ lục Công văn 1398/BGDĐT-GDTC kèm theo). III. VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. Nhiệm vụ chung a) Chương trình “Dạy học trên truyền hình” sẽ phát sóng số cuối trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng vào ngày 02/5/2020. b) Tổ chức rà soát các nội dung đã dạy học trên internet, dạy học trên truyền hình; đánh giá kết quả học tập của người học; xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp, đảm bảo hiệu quả khi người học đi học lại. Tùy tình hình mỗi trường, tiếp tục thực hiện việc dạy học trên internet cùng với dạy học trên lớp để củng cố kiến thức cho người học, nhất là đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 chuẩn bị tham gia các kì thi sắp đến.  c) Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020, Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 845/SGDĐTGDTrH ngày 03/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh đúng quy định. Không tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá vào các bài hoặc nội dung, yêu cầu đã được tinh giảm, các bài không dạy hoặc đã chuyển thành đọc thêm, tự chọn, tự học. d) Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo. 2. Giáo dục mầm non (GDMN) Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện hướng dẫn các cơ sở GDMN điều chỉnh kế hoạch năm học và tổ chức thực hiện Chương trình; chủ động lựa chọn nội dung giáo dục cần thiết, cốt lõi phù hợp với thời gian còn lại của năm học, điều chỉnh kế hoạch giáo dục để phù hợp với khả năng của trẻ trong nhóm lớp, giúp trẻ đạt mục tiêu, kết quả giáo dục theo Chương trình GDMN.  3. Giáo dục tiểu học a) Điều chỉnh kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học chương trình học kì II năm học 2019-2020 tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo linh hoạt, phù hợp với thời gian còn lại của năm học 20192020. Cụ thể: - Tổ chức dạy học các môn tự chọn, các tiết tăng cường một cách phù hợp, ưu tiên thời gian tối đa để tổ chức dạy học các môn bắt buộc theo chương trình. - Thực hiện ôn tập và kiểm tra định kì giữa học kì II (môn Toán, Tiếng Việt khối 4, khối 5): từ ngày 03/6/2020 đến ngày 05/6/2020.
4 - Thực hiện ôn tập và kiểm tra định kì cuối học kì II: từ ngày 06/7/2020 đến ngày 10/7/2020. b) Trong thời gian từ ngày 04/5/2020 đến 09/5/2020, các trường tiểu học không tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể bắt đầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú cho học sinh từ ngày 11/5/2020. 4. Giáo dục trung học a) Việc kiểm tra, đánh giá, số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và định kì, giảm 1/3 số đầu điểm, bảo đảm yêu cầu theo Công văn số 1360/BGDĐT-GDTrH ngày 22/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020: 
a) Đối với kiểm tra thường xuyên: + Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; + Môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm; + Môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 đầu điểm. - Đối với kiểm tra định kì + Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; + Môn học có từ trên 2 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm.
b) Đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp, phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình, kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, viết báo cáo,…).
c) Đối với hoạt động Giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế của đơn vị.
d) Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy học đến ngày 05/7/2020 để đảm bảo nội dung kiến thức bài học và định hướng dạy học theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc kiểm tra học kỳ II, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) khi người học bắt đầu đi học lại.
e) Lịch kiểm tra học kỳ II năm học 2019-2020 - Lớp 9 và lớp 12 theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo: ngày 1619/6/2020. - Các môn lớp 9 và 12 mà Sở Giáo dục và Đào tạo không ra đề: ngày 0812/6/2020. - Các lớp còn lại: ngày 23/6-04/7/2020. g) Lịch thi học sinh giỏi cấp thành phố dành cho lớp 9 và 12 năm học 2019-2020: ngày 21/5/2020. h) Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 (dự kiến): ngày 18,19,20/7/2020.

5
 Các trường chủ động có kế hoạch hướng dẫn học sinh làm quen với dạng đề và cách làm bài thi tốt nghiệp THPT năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 4. Giáo dục thường xuyên (GDTX) a) Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảm tải, kiểm tra, đánh giá học viên, cụ thể: - Công văn số 1175/BGDĐT-GDTX ngày 06/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 tại các cơ sở thực hiện chương trình GDTX; - Công văn số 845/SGDĐT-GDTrH ngày 03/4/2020 và Công văn số 890/SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày 10/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo.  b) Kiểm tra, đánh giá, cho điểm học viên đảm bảo nghiêm túc, thực chất, chính xác, khách quan, công bằng và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 về Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình GDTX cấp THCS và cấp THPT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT.  Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo đến các trung tâm GDTX nếu có điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đầu điểm kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ trong kiểm tra đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 đối với GDTX.  c) Việc kiểm tra học kỳ II thực hiện như khung thời gian năm học 20192020 có giảm tải; thời gian kiểm tra học kỳ II từ ngày 10-12/6/2020. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn sau. d) Việc thi học viên giỏi các bộ môn văn hóa đối với GDTX cấp THPT vẫn thực hiện theo kế hoạch; thời gian dự kiến ngày 21/5/2020.  IV. RÀ SOÁT, HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19; ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ LẠI TRƯỜNG  1. Phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tiến hành rà soát, nắm bắt các trường hợp học sinh, học viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, có nguy cơ bỏ học; kịp thời huy động mọi nguồn lực hỗ trợ đảm bảo mục tiêu không vì có học sinh bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế. 2. Các trường, các trung tâm thuộc Sở quán triệt thực hiện nghiêm túc nội dung mục IV.1; đồng thời, đảm bảo không có học sinh lớp 12 bỏ thi đại học vì hoàn cảnh kinh tế; đề xuất danh sách học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hỗ trợ.  V. CÔNG TÁC KIỂM TRA, BÁO CÁO 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện có kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi người học đến trường của các trường thuộc thẩm quyền quản lý vào ngày 03/5/2020 (ngày 10/5/2020 đối với các cơ sở giáo dục mầm non) và buổi học đầu tiên ngày 04/5/2020 (ngày 11/5/2020 đối với các cơ sở giáo dục mầm non). 2. Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị trước khi người học đến trường tại tất cả các trường, các trung tâm thuộc Sở; kiểm tra xác suất các trường học trên địa bàn thành phố như thời gian tại mục V.1. 3. Các đơn vị, trường học báo cáo nhanh tình hình người học đi học trở lại về Sở Giáo dục và Đào tạo (theo mẫu) trước 9h00 và 15h00 hằng ngày (ông Nguyễn Ngọc Dần, Phòng Chính trị tư tưởng nhận). 4. Thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo những tình huống đặc biệt (ông Ngô Ngọc Hoàng Vương, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng) để kịp thời phối hợp, hướng dẫn xử lý.  Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:  - Như trên; - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; - Các Sở: Y tế, TT&TT, LĐ-TB&XH;  - UBND các quận, huyện; - Giám đốc, các PGĐ; - Trưởng phòng Sở; - Trang TTĐT ngành; - Lưu: VT, CTrTT.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 Lê Thị Bích Thuận
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây